Hvordan bli en bedre terapeut?

Av: Per Terje Naalsund, med hjelp av Leolinda Haugland Psykoterapiforskeren Bruce Wampold var hovedtaler ved gestalt-forskningskonferansen i Hamburg i 2022.  Han fortalte der om sin forskning...

Nytt studium ved NGI: IDG Veileder

Ettårig  NGI tilbyr ettårig IDG Veilederutdanning fra høsten 2023. Utdanningen er rettet mot å utvikle ferdigheter for implementering av FNs bærekrafts mål gjennom IDG (Inner Development...

Kroppslig forankret dialog

Dette årets årbok, Gestaltterapeuten 2023, vil ha «Kroppslig forankret dialog» som tema. I terapirommet, så vel som i samfunnet rundt oss, spiller sansing, fornemmelser, bevegelse...

IDG – indre utviklingsmål!

Av: Per Terje Naalsund En bevegelse med mål om å nå hele verden er nå i gang! Bevegelsen kaller seg Inner Development Goals – IDG....

FER: Klienter i selvmordsfare

Klienter i selvmordsfare – hvor kan jeg søke støtte som gestaltterapeut MNGF?  Som gestaltterapeuter MNGF har vi i utgangspunktet et godt faglig grunnlag for å...

Om å oversette ‘Bibelen’

Av: Ann Kunish Hvordan går man fram for å oversette en komplisert tekst som Perls, Hefferline og Goodmans Gestalt Therapy til et annet språk? Yana...

Naturtilknyttet gestaltterapi

Tekst og bilde: Vienna Duff og Kristine Steensen En samtale mellom Vienna Duff og Kristine Steensen om gestaltterapiens forhold til natur og om hvordan terapipraksisen kan...

Har du online-klienter?

En av bidragsyterne til forrige årbok, gestaltterapeuten Claire Spiller, er doktorgradsstudent ved Metanoia Institute. Hun forsker på måten digital teknologi påvirker det terapeutiske arbeidet. Nå...

Etterutdanning?

Er du interessert i etterutdanning i gestaltterapi? Det er mange som tilbyr nye kurs og lengre programmer for tiden, og en klar trend er at...