• Borderline-bølgen og dens konsekvenser for gestaltterapien

  Borderline-bølgen og dens konsekvenser for gestaltterapien

  Gianni Francesettis «fundementals of phenomenological gestalt psychopathology» er en bok som begeistrer meg, men som også utfordrer. Den utfordrer indirekte praksisen til det vi kan kalle for relasjonell gestaltterapi med vekt på samskapingen mellom klient og terapeut og argumenterer for en nyfenomenologisk vending. Begrunnelsen for dette er at vi må innstille oss på å behandle den…

 • Klinisk eksempel på indre diagnostisering: Å deprimere sammen

  Klinisk eksempel på indre diagnostisering: Å deprimere sammen

  Hvor alvorlig en depresjon er, kan bli målt ut fra klientenes avkobling fra samspillet mellom oss, ut fra i hvor stor grad de er fraværende fra kontaktgrensen. Mellom oss er den felles grunnen som vi hele tiden samskaper på kontaktgrensen. Den er strukturen som forbinder oss til verden og til livet, øyeblikk for øyeblikk. I…

 • Estetisk/indre og ytre diagnostikk i gestaltterapi

  Estetisk/indre og ytre diagnostikk i gestaltterapi

  Se for deg at du går i en park og legger merke til en skulptur. Du ser på den, sanser og utforsker den. Så går du rundt og ser på den fra et annet ståsted. Det er den samme skulpturen, men likevel oppfatter du den på en annen måte nå. Og deretter beveger du deg…

 • Psykopatologi som lidelse i – og fra – relasjoner

  Psykopatologi som lidelse i – og fra – relasjoner

  Gestaltterapien har en spesifikk forståelse av psykopatologi. Enhver psykoterapeutisk modalitet har dette, enten den er eksplisitt eller implisitt. Intensjonen bak utviklingen av en gestalt-psykopatologi er ikke å finne merkelapper å bruke på klienter. Det har vært viktig å ivareta lærdommen fra den humanistiske tradisjonen – enhver person og enhver opplevelse er unik. Det dreier seg…

 • Til stede i fravær. Om feltteori og samtaleterapi i et postmoderne samfunn

  Til stede i fravær. Om feltteori og samtaleterapi i et postmoderne samfunn

  Trekk i tiden vi lever i er: Et utydelig skille mellom det private og det offentlige, tidsfattigdom og manglende stabilitet og kontinuitet i relasjoner. Disse fenomenene utfordrer identitetsdannelsen og påvirker personligheten. Disse trekkene ved tiden krever faglig oppmerksomhet på hvordan vi praktiserer gestaltterapi. Det er budskapet fra Gianni Francesetti og kollegene hans ved IPSIG. Av…

 • IDG – det er nå det gjelder!

  IDG – det er nå det gjelder!

  Oslo-hubben Relate2Change arrangerer IDG-konferanse 21. juni. Vi har snakket med Christin Winter om bakgrunnen for konferansen. Av Kristin Borge-Hansen Hvordan ble IDG Relate2change Oslo-hubben til? Christin forteller at det begynte høsten 2022. Sammen med samarbeidspartneren Monica Mon var hun i Stockholm. Der traff de Christin Pontus Holmgren fra sitt konsulentnettverk i Stockholm høsten 2022.  Han…

 • IDG konferanse 21. juni

  IDG konferanse 21. juni

  Det er nå straks klart for IDG-festival i Oslo. Satsningen på «Inner Development Goals» er fortsatt i startfasen. Ikke bare her i Norge, men også i resten av verden. Konferansen som arrangeres i hagen til Senter for relasjon og endring i Nobels gate 16 a, kommer som en slags oppsummering av et års arbeid for…

 • Hvordan bli en bedre terapeut?

  Hvordan bli en bedre terapeut?

  Psykoterapiforskeren Bruce Wampold var hovedtaler ved gestalt-forskningskonferansen i Hamburg i 2022.  Han fortalte der om sin forskning om kvaliteten ved psykoterapi. Budskapet hans var at konteksten for terapien spiller en større rolle enn selve terapiretningen som brukes, og at særlig tre faktorer er avgjørende for et vellykket terapiforløp. Av: Per Terje Naalsund, med hjelp av Leolinda…

 • Nytt studium ved NGI: IDG Veileder

  Nytt studium ved NGI: IDG Veileder

  NGI tilbyr ettårig IDG Veilederutdanning fra høsten 2023. Utdanningen er rettet mot å utvikle ferdigheter for implementering av FNs bærekrafts mål gjennom IDG (Inner Development Goals) og gestalt som metode i arbeidet med leder- og organisasjonsutvikling. Studenten oppfordres til å ha et IDG prosjekt i egen bedrift/organisasjon parallelt med studiet. Studenten deltar i veiledningsgruppe som en del…